Kierownictwo

Kierownictwo Oddziału Prewencji Policji w Katowicach

 DOWÓDCA ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH

 

 

 

insp. Rafał STANEK

tel. 47 851 3000

e-mail: rafal.stanek@opp.ka.policja.gov.pl

 

 


ZASTĘPCA DOWÓDCY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH

 

 

 

mł.insp. Artur MALISZEWSKI

tel. 47 851 3001

e-mail: artur.maliszewski@opp.ka.policja.gov.pl

 

 


 

ZASTĘPCA DOWÓDCY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W KATOWICACH

  

 

mł.insp. Tomasz ZIÓŁKOWSKI

tel. 47 851 3051

e-mail: tomasz.ziolkowski@opp.ka.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony